Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie Westvoorne

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Westvoorne.

Op 12 november 2021 zijn de tekortkomingen met betrekking tot resultaatafspraken vve opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften