Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Zeewolde

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport van de gemeente Zeewolde.

Op 27 januari 2022 zijn de tekortkomingen met betrekking tot de doorgaande lijn en de resultaatafspraken vve opgeheven. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.