Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Albrandswaard

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van voorschoolse en vroegschoolse educatie per gemeente en alle basisscholen en kinderdagverblijven in die gemeente. Op deze pagina vindt u het rapport over de gemeente Albrandswaard.

Op 26 mei 2021 is de tekortkoming met betrekking tot de doelgroepdefinitie opgeheven. Op 25 april 2022 is de tekortkoming met betrekking tot de resultaatafspraken. De gemeente voldoet hiermee aan de wettelijke voorschriften.