Toezicht op de taakuitvoering toezicht handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Venray

De gemeente Venray is door de Inspectie van het Onderwijs geselecteerd voor een nader onderzoek omdat uit de verantwoordingsinformatie over 2013 is gebleken dat er mogelijke tekortkomingen zijn op de wettelijke criteria:

  • Het wettelijk criterium tijdig behandelen van de aanvragen tot registratie
  • Het wettelijk criterium uitvoering van de jaarlijkse verplichte onderzoeken
  • Het wettelijk criterium handhavend optreden

Het nader onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode april tot en met juli 2015.