Toezicht op de taakuitvoering van toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal is door de inspectie geselecteerd voor een nader onderzoek omdat uit de verantwoordingsinformatie over 2013 is gebleken dat er mogelijke tekortkomingen zijn op de onderstaande wettelijke criteria:

  • Het wettelijk criterium tijdig behandelen van de aanvragen tot registratie
  • Het wettelijk criterium uitvoering van de jaarlijkse verplichte onderzoeken
  • Het wettelijk criterium handhavend optreden