Toezicht op de taakuitvoering toezicht handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Muiden

De gemeente Muiden is door de Inspectie van het Onderwijs geselecteerd voor een nader onderzoek omdat uit de verantwoordingsinformatie over 2013 is gebleken dat er mogelijke tekortkomingen zijn op de wettelijke criteria:Het wettelijk criterium uitvoering van de jaarlijkse verplichte onderzoeken en het wettelijk criterium handhavend optreden. Dit is aanleiding voor het nader onderzoek dat heeft plaatsgevonden in de periode december 2014 tot en met maart 2015.