Onderzoek Accreditatiestelsel hoger onderwijs

Het huidige accreditatiestelsel voldoet in de basis. Dat concludeert de inspectie in het rapport Onderzoek accreditatiestelsel hoger onderwijs. De onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs is gewaarborgd. Wel zijn er verdere verbeteringen gewenst. We roepen met name op om kwaliteitsaspecten van het onderwijs gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen een duidelijke plaats te geven in de visitatierapporten. Ook adviseren we de financieringssystematiek te heroverwegen; de instelling betaalt nu degenen die haar opleiding beoordelen. Dat geeft een perverse prikkel.