Het accreditatiestelsel hoger onderwijs

Het toezicht op het accreditatiestelsel hoger onderwijs kent twee soorten onderzoek.

  • Een periodiek onderzoek naar het functioneren van het accreditatiestelsel. Dit is voor het eerst begin 2013 uitgevoerd en in 2017/2018 herhaald. De aanpak, de inhoudelijke accenten en de timing van het periodieke onderzoek stemmen we steeds af met andere evaluaties. Deze werkwijze met mogelijkheid tot maatwerk is beschreven in een recent geactualiseerd onderzoekskader 2020.  Het onderzoekskader is conform artikel 13, eerste lid van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) vastgesteld door de Minister van het Onderwijs.
  • Tussentijds incidenteel onderzoek naar aanleiding van klachten of signalen, voor zover dit niet de bevoegdheid en werkzaamheden van de NVAO betreft.

De kwaliteitsstandaarden hebben betrekking op de informatievoorziening ten aanzien van het stelsel, onafhankelijkheid van de actoren, betrouwbaarheid, validiteit, zorgvuldigheid, transparantie van de uitkomsten, de stimulerende werking, de kwaliteitsborging van het accreditatiestelsel, de accreditatielasten en de dekking door het stelsel.