Het accreditatiestelsel hoger onderwijs

Het toezicht op het accreditatiestelsel hoger onderwijs kent twee soorten onderzoek, namelijk:

  • Periodiek onderzoek naar het functioneren van het accreditatiestelsel. De aanpak, de inhoudelijke accenten en de timing van het periodieke onderzoek stemmen we steeds af met andere evaluaties. Deze werkwijze met mogelijkheid tot maatwerk is beschreven in het onderzoekskader 2020.  Het onderzoekskader is conform artikel 13, eerste lid van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) vastgesteld door de Minister van het Onderwijs.
  • Tussentijds incidenteel onderzoek naar aanleiding van klachten of signalen, voor zover dit niet de bevoegdheid en werkzaamheden van de NVAO betreft.
  • De kwaliteitsstandaarden van het periodieke onderzoek hebben betrekking op de informatievoorziening ten aanzien van het stelsel, onafhankelijkheid en deskundigheid van de actoren, betrouwbaarheid en validiteit van oordelen, zorgvuldigheid van processen, de kwaliteitsborging,  stimulerende werking, transparantie van de uitkomsten, de ervaren accreditatielasten en de dekking door het stelsel.

.

Documenten