Uitwerking berekening prestatieanalyse (voortgezet) speciaal onderwijs - 2024

Op basis van dit document is het mogelijk om met de ingevulde vragenlijst van een onderwijskundige eenheid (OKE) te bepalen hoe een school zich verhoudt tot andere vergelijkebare (v)so scholen. Sinds schooljaar 2019/2020 is de prestatieanalyse veranderd en kijken we breder naar risico’s op scholen aan de hand van meerdere indicatoren. De uitkomst van de vragenlijst uitstroomgegevens is een van de aspecten geworden van de beoordeling of we wel of geen risico’s aan besturen en scholen toekennen.