Kwaliteit en doelmatigheid ambulante begeleiding verzorgd door het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)

Scholen en leerlingen met een vorm van epilepsie kunnen een beroep doen op de expertise van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). In het kader van de evaluatie van het functioneren van het LWOE heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ambulante begeleiding van leerlingen met epilepsie op reguliere scholen en naar de doelmatigheid van de besteding van het budget. De bevindingen staan in dit rapport.

Meer informatie over het LWOE vindt u op de website.