Van verleden naar toekomst: de universitaire lerarenopleidingen

Het geven van onderwijs is een belangrijke maar ook veelzijdige klus. We verwachten veel van leraren. Graag willen we dat leraren beschikken over een grondige kennis van hun vakgebied én over goede pedagogische en didactische vaardigheden. Daarom verwachten we ook veel van de lerarenopleidingen en is er vanuit de maatschappij en politiek veel belangstelling voor deze opleidingen. De kwaliteit van de universitaire lerarenopleidingen (hierna: de ulo’s) is in de afgelopen periode vanuit verschillende hoeken bekeken. De ulo’s zijn in 2014 geaccrediteerd, daarnaast heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan naar de mening van afgestudeerden van ulo’s. In deze notitie leggen de NVAO en de inspectie de resultaten naast elkaar en komen we tot gezamenlijke aanbevelingen.