Themaonderzoek Afstemming toezicht op geïntegreerde voorzieningen voor onderwijs en opvang

Geïntegreerde voorzieningen voor onderwijs en opvang vallen onder het toezicht op de onderwijskwaliteit (door de Inspectie van het Onderwijs) én het toezicht op naleving van de Wet kinderopvang (door de GGD). Regelmatig klinken er geluiden vanuit het veld van onderwijs, kinderopvang en lokaal jeugdbeleid dat dit toezicht leidt tot knelpunten, juist voor integrale voorzieningen.

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de inspectie en GGD GHOR Nederland verzocht om een vergelijking van de toezichtkaders uit te voeren en te inventariseren of er knelpunten en eventuele tegenstrijdigheden zijn in wet- en regelgeving voor het toezicht (Wet op het onderwijstoezicht, Wet kinderopvang en Wet op het primair onderwijs). En vervolgens om de mogelijkheden tot een geïntegreerd toezichtkader te verkennen en voorstellen te doen voor oplossingen voor de knelpunten, binnen het kader van de huidige wet- en regelgeving.

De resultaten zijn te lezen in de rapportage ‘Afstemming toezicht op geïntegreerde voorzieningen voor onderwijs en opvang’.