De kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft een rapport opgesteld waarmee zij hogescholen en universiteiten wil stimuleren de kwaliteit van toetsing te verbeteren. De inspectie vindt dat instellingen voor het hoger onderwijs extra aandacht zouden moeten geven aan de samenhang bij toetsing, aan de professionalisering van docenten en onderwijskundig leiders en aan de organisatorische inbedding van toetsing.