De staat van het middelbaar beroepsonderwijs

De krimp waar mbo-besturen al jaren op anticipeerden, lijkt te zijn ingezet. Er is niet alleen meer uitstroom, ook de instroom in het middelbaar beroepsonderwijs is flink gedaald. Het aandeel studenten dat het mbo verlaat zonder startkwalificatie is gestegen. 

De coronapandemie bracht voor het mbo extra uitdagingen met zich mee. Terwijl docenten in het schooljaar 2020/2021 grote stappen hebben gezet in het vormgeven van online onderwijs, blijkt fysiek onderwijs onvervangbaar met name voor het leren van praktische vaardigheden. Als gevolg van de coronamaatregelen en het afstandsonderwijs kwam de sociale functie van het onderwijs onder druk te staan. Niet alleen daalde het welzijn van studenten, ook leerden ze minder goed samenwerken, omgaan met mensen buiten hun eigen vriendenkring en om maatschappelijk gevoelige onderwerpen te bespreken. Dit onderstreept het belang van elkaar ontmoeten en van elkaar leren op allerlei vlakken.