Webinar speciaal onderwijs

Door de coronacrisis ontstonden in schooljaar 2019/2020 risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen, maar er waren ook kansen en nieuwe mogelijkheden. In dit webinar van de sector speciaal onderwijs staan we stil bij het beeld dat de inspectie over de coronaperiode heeft opgehaald. Daarnaast zoomen we net als vorig jaar in op de beperkte baankansen voor vso-leerlingen die uitstromen uit het arbeidsmarktgerichte profiel. Een derde onderwerp dat aan bod komt, betreft de groeiende samenwerking tussen reguliere en speciale scholen, een ontwikkeling die kan bijdragen aan inclusiever onderwijs.