Deelrapport - De staat van het voortgezet onderwijs 2019

De Staat van het Voortgezet Onderwijs 2019 bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2019.

Behalve in de grote steden krijgen vrijwel alle scholen te maken met krimp. Een gunstige bevinding is dat er in 2018 voor het eerst meer opstroom dan afstroom plaatsvindt in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een minder gunstige ontwikkeling is dat de havo in vergelijking met de andere schoolsoorten op veel fronten in prestaties achterblijft. De leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn over het algemeen gelukkig en positief over school, maar in vergelijking met andere landen is de motivatie lager. De basiskwaliteit van de reguliere lessen is veelal op orde, maar bieden weinig uitdaging en leerlingen ervaren weinig autonomie. Kenmerkend voor de gemiddelde les is de cijferverslaving.