Deelrapport - De staat van het hoger onderwijs 2019

De Staat van het Hoger Onderwijs bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2019.

Het aantal startende studenten nam net als voorgaande jaren toe. Door de toename van internationale studenten is de studentenpopulatie veranderd. De inspectie signaleert druk op het hoger onderwijsstelsel. Het onderwijsaanbod wordt steeds diverser waarbij studenten niet altijd zicht hebben op de routes die tot een diploma leiden. Ook staan opleidingsmanagement en examencommissies voor de uitdagingen de kwaliteit van alle verschillende routes te borgen.