Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Rapport hoofdstuk middelbaar beroepsonderwijs

Dat het belangrijk is dat alle medewerkers in een instelling zich betrokken voelen bij de kwaliteit van het onderwijs en daar hetzelfde over denken, zien we terug op opleidingsniveau. Opleidingen die voldoende zijn beoordeeld op kwaliteitsborging hebben ook vaker hun onderwijs- en examenkwaliteit op orde. Zij bieden beter onderwijs aan hun studenten. De afgelopen drie jaar bleef het aantal instellingen dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende borgt gelijk.