Wanneer moeten scholen de monitoringsgegevens over schooljaar 2022-2023 aanleveren?

Het aanleveren van monitoringsgegevens over de sociale veiligheid in schooljaar 2022-2023 kan tot 1 juli 2023. De aanbieder van het meetinstrument dat u gebruikt, kan u informeren over de periode waarin de monitor door de school kan worden afgenomen.