Schorsingen en verwijderingen vo 2005/2006 - 2009/2010

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht aan de inspectie te melden als zij een leerling langer dan één dag schorsen of het voornemen hebben een leerling van school te verwijderen (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 13 en 14). In deze rapportage maakt de inspectie gegevens over het schooljaar 2009/2010 bekend. Bovendien worden de ontwikkeling van tussen de schooljaren 2005/2006 en 2009/2010 beschreven.