Factsheet schorsingen (voortgezet) speciaal onderwijs schooljaren 2014/2015 en 2015/2016

Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen door scholen. In de factsheet voor (voortgezet) speciaal onderwijs geven we een overzicht van het aantal elektronisch binnengekomen meldingen over de  schooljaren 2014/2015 en 2015/2016.

In deze factsheet rapporteren we onder andere over:

  • het aantal meldingen;
  • de redenen van schorsingen en verwijderingen;
  • de duur van de schorsingen;
  • overige wetenswaardigheden.