Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen plus beleidsreactie OCW

 Rapport over inventariserend veldonderzoek “Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen” plus beleidsreactie OCW.

Het rapport van het inventariserend veldonderzoek “Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen” van de Inspectie van het Onderwijs, vastgesteld op 18 mei 2015. “

Het rapport brengt in kaart in hoeverre instellingen inzicht hebben in alle aspecten die verbonden zijn met private activiteiten. Hoe gaat men om met risico's? Hoe verantwoordt men zich? En hoe kan de inspectie het beste toezicht houden?

Het blijkt dat in de sectoren met de meeste private activiteiten (vooral WO en daarnaast HBO en MBO) de instellingen zich bewust zijn van de risico's. Ze voeren daarom beleid om deze te beheersen. Toch zien we een belangrijk aandachtspunt. De (openbare) verantwoording over de publieke activiteiten is nog onvoldoende transparant.

Daarom komt het rapport met aanbevelingen om de kaders voor private activiteiten te verduidelijken. Dat mag er natuurlijk niet toe leiden dat instellingen minder geneigd raken om in publiek-private samenwerking te participeren of om private activiteiten te entameren. Dan zou het kind met het badwater worden weggegooid. Ook moet worden voorkomen dat een betere verantwoording leidt tot onevenredig hogere administratieve lasten.

Beleidsreactie OCW

Nota van OCW aan de Tweede Kamer met de beleidsreactie op het inspectierapport “Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen” en met de aanbevelingen die OCW daaraan zelf verbindt en de wijze waarop OCW die aanbevelingen wil realiseren..

De minister van OCW neemt de aanbevelingen van de inspectie in het rapport over. Zij zal hier zorgvuldig en in overleg met alle betrokken partijen aan werken….