Documenten - Toezicht op private activiteiten

17 documenten over Toezicht op private activiteiten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Casus Particuliere pedicureopleider klaagt over oneerlijke concurrentie

Een particuliere aanbieder van een opleiding tot pedicure klaagt over het zijns inziens te lage cursusgeld dat een bekostigd ROC ...

Publicatie | 15-04-2021

Casus Samenwerking met een buitenlandse universiteit

Deze casus beschrijft een samenwerking tussen een rijksbekostigde instelling voor hoger onderwijs en een buitenlandse partner.

Publicatie | 15-04-2021

Casus Retailketen kiest voor andere onderwijsaanbieder

De inspectie kreeg het  signaal dat een hogeschool publieke middelen onrechtmatig zou gebruiken en een aanzienlijk deel van de ...

Publicatie | 15-04-2021

Casus Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO)

In deze casus gaan we in op de vraag of alle kosten die universiteiten en hogescholen maken voor HOVO integraal doorberekend ...

Publicatie | 28-11-2018

Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO)

Er is een wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in verband met de aanpassing van de inrichting van de ...

Rapport | 16-11-2017

Richtlijnen waar onderzoekers en universiteiten zich aan houden in hun samenwerking met bedrijven

De VSNU (vereniging van universiteiten gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten) wijdt op haar website een pagina aan ...

Rapport | 14-09-2017

Rapport Berenschot - Inventarisatie en analyse historische casussen private activiteiten

Onderzoek naar de rode draad in informatie over publiek-privaat en mogelijke onduidelijkheid bij bekostigde instellingen, in ...

Rapport | 17-05-2017

Rapport BZK - Handreiking staatssteun voor de overheid

Een handreiking voor het kunnen naleven van de staatssteunregels door ministeries en decentrale overheden.

Rapport | 01-12-2016

Specifiek onderzoek naar activiteiten ROC West-Brabant

Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar twee activiteiten van ...

Rapport | 03-03-2016

Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen plus beleidsreactie OCW

 Rapport over inventariserend veldonderzoek “Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen” plus beleidsreactie OCW.

Rapport | 13-08-2015

Ga naar