Casus Particuliere pedicureopleider klaagt over oneerlijke concurrentie

Een particuliere aanbieder van een opleiding tot pedicure klaagt over het zijns inziens te lage cursusgeld dat een bekostigd ROC bij hem in de buurt vraagt voor een te starten avondopleiding tot pedicure. Volgens de klager kan dat nooit voor die prijs en kan het niet anders dan dat de prijs kunstmatig laag wordt gehouden. Hij vindt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.