5. Wat past bij jullie?

In deze werkvorm komt u te weten wat effectief leesonderwijs in de praktijk inhoudt en wordt u aangespoord om de inzichten te relateren aan de eigen schoolpraktijk.

Deze pagina is ontwikkeld door Jantien Dhont en Joanneke Prenger van SLO in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs.

Voorbereiding

De video is gemaakt in opdracht van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, die zich inzet om uitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschappelijke onderzoekers en mensen uit de praktijk. Het hoofddoel van de kennistafel is dat de vele beschikbare kennis over effectief leesonderwijs ook zijn weg vindt naar het klaslokaal.

1. Bekijk gezamenlijk de introductievideo van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Als je de elementen van effectief leesonderwijs toepast, kun je met jouw school het verschil maken. Je helpt leerlingen om teksten diepgaand te verwerken en om de leesmotivatie van leerlingen te vergroten. Ontdek aan welke elementen je kunt denken door de video te bekijken die is gemaakt door de Kennistafel Effectief Leesonderwijs met onderzoeker Mirjam Snel en een delegatie van het team van BS Het Stroomdal en het Kandinsky College (school voor voortgezet onderwijs). In de introductievideo worden de volgende elementen genoemd:

 • Leer leerlingen vloeiend lezen
 • Lees langer over hetzelfde onderwerp
 • Laat leerlingen doelgericht lezen met passende strategieën
 • Gebruik rijke en gevarieerde teksten
 • Laat leerlingen actief met hetgeen dat is gelezen aan de slag gaan
 • Laat leerlingen hun eigen voorkeur ontdekken en volg de leesontwikkeling

2. Aan de slag met schoolportretten

Sommige scholen zijn al actief bezig met hun leesonderwijs en hebben een vertaalslag gemaakt naar de eigen praktijk. De Taalraad van de Taalunie trok langs een aantal van die scholen om inspiratie op te doen voor hun actieplan Effectief onderwijs in begrijpend lezen. In deze publicatie zijn korte portretjes van de volgende scholen opgenomen:

 • Werken vanuit urgentiebesef – De Regenboog in Schijndel
 • Werken met een taal-leesbeleid – Het Galjoen in Hoogezand
 • Werken met kenmerken van effectieve didactiek – De Alan Turingschool in Amsterdam
 • Werken aan leesmotivatie – Vrije Basisschool Heilige Familie uit Oudenburg

Ga met elkaar in gesprek

 1. Welk portretje spreekt je het meest aan? Waarom is dat zo?
 2. Schrijf nu zelf een klein portretje over jullie school. Denk niet na over vorm, maar focus op de inhoud. Probeer in een paar zinnen jullie leesonderwijs te typeren. Neem hier 5 minuten de tijd voor. Lees de teksten aan elkaar voor. Wat valt op? Waar zitten overeenkomsten en verschillen?
 3. Schrijf nu zelf een toekomstig portretje over jullie school. Denk niet na over de vorm, maar focus op de inhoud. Probeer in een paar zinnen jullie leesonderwijs over 5 jaar te typeren. Voer weer het gesprek.
 4. Maak een concrete afspraak: op welke elementen van effectief leesonderwijs willen jullie inzetten? Kijk nog eens terug naar de elementen uit het introductiefilmpje.
 5. Noteer naar aanleiding van het filmpje voor jezelf:
  • 3 dingen die je hebt geleerd
  • 2 vragen waar je graag een antwoord op krijgt
  • 1 ding dat je al wist
 6. Bespreek met elkaar de antwoorden en noteer 3 actiepunten.

Aanvullende bronnen