Waarvoor is het onderwijsresultatenmodel bedoeld?

De inspectie gebruikt het onderwijsresultatenmodel om de basiskwaliteit met betrekking tot de standaard OR1 resultaten te beoordelen.

In de Regeling leerresultaten po 2020 is vastgelegd wanneer de school wel of niet voldoet aan de minimum gestelde wettelijke eis. De regeling wordt van kracht op 1 augustus 2020.

Meer weten? Zie het Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs.