Waarom worden de leerresultaten van drie schooljaren en van de drie referentieniveaus lezen, taalverzorging en rekenen samengenomen?

De indicatoren gaan uit van percentages. Hoe groter het aantal waarnemingen, hoe betrouwbaarder een uitspraak kan worden gedaan. Door de behaalde referentieniveaus op de drie vakgebieden van drie schooljaren samen te nemen creëren we een relatief groot aantal waarnemingen, waardoor een uitspraak op basis van percentages verantwoord is. Dit is vooral van belang als scholen een klein leerlingenaantal hebben of als er grote verschillen in leerlingenaantallen zijn tussen de groepen 8. De leerresultaten van alle leerlingen in groep 8 in de afgelopen drie schooljaren tellen even zwaar mee. Daarmee verkrijgen we een zo stabiel mogelijk beeld van de leerresultaten.

Een voorbeeld: stel in ieder van de drie schooljaren zitten 10 leerlingen in groep 8. Dat betekent dat we 3x10 referentieniveaus per jaar hebben, in totaal dus 90 gegevens.

Meer weten? Zie het Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs en/of de Regeling leerresultaten 2020.