Waarin verschilt het huidige onderwijsresultatenmodel van het oude?

Oud model Huidig model
Leerlingenpopulatie: % gewichtenleerlingen Leerlingenpopulatie: schoolweging
Elke eindtoets eigen ondergrenzen Dezelfde signaleringswaarden voor alle eindtoetsen
Eén indicator: gemiddelde eindtoetsscore Twee indicatoren: % behaalde referentieniveaus 1F en 1S/2F
Beoordeling gebaseerd op resultaten van drie jaar apart Beoordeling gebaseerd op resultaten van drie jaar samen
Alleen gericht op minimum Ook gericht op hogere streefniveau (1S/2F)

Resultaten van bijzondere leerlingen blijven buiten beschouwing:

  • leerlingen die voldoen aan ontheffingsgronden
  • leerlingen met een IQ tussen 75 en 80
  • leerlingen die uitstromen naar VSO/Praktijkonderwijs
  • leerlingen die in groep 7 en 8 op school zijn gekomen

Resultaten van alle leerlingen tellen mee, exclusief die van leerlingen die voldoen aan ontheffingsgronden.

De inspectie heeft de mogelijkheid om op basis van gedegen verantwoording van de school een voldoende oordeel te geven als niet voldaan wordt aan beide signaleringswaarden.


Meer weten? Zie het Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs en/of de Regeling leerresultaten 2020.