Waar vind ik de schoolweging?

Het CBS publiceert de schoolweging vlak voor de zomervakantie, bij de berekening gaat het CBS uit van de gegevens van alle leerlingen op de school op peildatum 1 februari.

Voor een beperkt aantal scholen is het noodzakelijk dat de inspectie een extra berekening uitvoert op de door het CBS gepubliceerde schoolweging. Dit geldt voor scholen met twee of meer vestigingen die door de inspectie als afzonderlijke objecten van toezicht worden gezien. Ook berekent de inspectie de gemiddelde schoolweging van de drie schooljaren die we beschouwen bij de beoordeling van de resultaten.

Wij publiceren jaarlijks de lijst met de gemiddelde schoolweging, die wij bij de beoordeling van de resultaten gebruiken.