Scholen worden nu veel strenger beoordeeld dan in het verleden, omdat alle leerlingen meetellen? Dit frustreert het passend onderwijs toch?

De signaleringswaarden zijn zodanig bepaald dat er vanuit is gegaan dat er op alle scholen leerlingen zitten met bijzondere onderwijsbehoeften. Ook de schoolweging houdt rekening met de verschillen in leerlingenpopulatie tussen scholen.

Scholen die relatief  veel leerlingen hebben met bijzondere onderwijsbehoeften, krijgen de gelegenheid zich tijdens een onderzoek op de school over de resultaten te verantwoorden. De inspectie neemt deze verantwoording mee bij het bepalen van het oordeel en kan dan tot de conclusie komen dat de resultaten toch voldoende zijn.

Meer weten? Zie het Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs en/of de Regeling leerresultaten 2020.