In het model tellen de resultaten van alle leerlingen mee. Hoe zit dat precies?

De resultaten van alle leerlingen tellen mee, exclusief de resultaten van leerlingen die aan de ontheffingsgronden voldoen en die dus geen doorstroomtoets hoeven te maken. Als deze leerlingen toch een doorstroomtoets doen, dan laten we de resultaten van deze leerlingen buiten beschouwing. Dit betekent dat in het nieuwe model ook de resultaten van leerlingen met een IQ tussen de 75 en 80 en de resultaten van leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd meetellen. Dat geldt ook voor de resultaten die in 2018, 2019 en 2020 behaald zijn.

Leerlingen waarvan de resultaten niet meetellen zijn:

  • zeer moeilijk lerende leerlingen (IQ<75)
  • leerlingen met ontwikkelingsperspectief vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding
  • leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Het bevoegd gezag bepaalt of een leerling aan de ontheffingsgronden voldoet (artikel 45c, WPO). Zie voor meer details de Beleidsregel ontheffingsgronden doorstroomtoets po.

Meer weten? Zie het Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs en/of de Regeling leerresultaten 2020.