Hoe zijn de signaleringswaarden bepaald?

De signaleringswaarden zijn zo gekozen dat ongeveer 90% van de scholen resultaten heeft die liggen boven de signaleringswaarden.

  • Indicator 1: % fundamenteel niveau 1F
    De signaleringswaarde voor 1F is gelijk voor alle scholen. We hebben hierbij gekozen voor het ambitieniveau van 85% dat de commissie Meijerink bij de introductie van de referentieniveaus in 2008 heeft gesteld. Het landelijk gemiddelde van de scholen over 2017, 2018 en 2019 is 96%.
  • Indicator 2: % streefniveau 1S/2F
    De signaleringswaarden voor 1S/2F zijn afhankelijk van de schoolweging. Bij de introductie van de referentieniveaus stelde de commissie Meijerink de ambitie dat 65% van de leerlingen 1S/2F zou moeten kunnen halen. Het landelijk gemiddelde van de scholen over 2017, 2018 en 2019 is ongeveer 59%.

Meer weten? Zie het Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs.