Toezicht op onderwijs aan Oekraïense leerlingen

Steeds meer mensen uit Oekraïne komen naar Nederland, waaronder ook veel kinderen en jongeren onder de 18 jaar. We zien dat scholen en gemeenten, die in tijden van corona ook stevige uitdagingen het hoofd geboden hebben, opnieuw enorme inspanningen leveren om kinderen en jongeren uit Oekraïne onderwijs te bieden. Wij hebben daarom extra veel waardering voor de grote inzet en bereidheid van schoolteams, directies, bestuurders, gemeenten en allerlei partners uit de schoolomgeving om in korte tijd onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne te organiseren en te verzorgen. Zij laten daarmee zien hun maatschappelijke opdracht zeer serieus te nemen. Dat is een groot compliment waard.

Wij zien ook dat voor deze leerlingen kleinere en grotere voorzieningen worden ingericht, die niet geheel kunnen voldoen aan de bestaande regelgeving. Om ervoor te zorgen dat ook de kwaliteit van het onderwijs aan Oekraïense leerlingen zo goed mogelijk geregeld is komt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met nadere regelgeving; de bedoeling is dat die op 1 augustus in werking treedt.

Waar legt de inspectie de focus?

In ons toezicht kijken we of het voor Oekraïense leerlingen veilig is en of de school een inrichtingsplan gemaakt heeft. Twee of drie maanden na de start van een grotere tijdelijke voorziening bespreken we met het bestuur en locatieleiding hoe de onderwijsvoorziening kan toegroeien naar de verwachte kwaliteit. Ook bespreken we de organisatie van de voorziening, het onderwijsaanbod, veiligheid, bevoegdheden, onderwijstijd, de intake en of er daarop aansluitend doelen per leerling worden gesteld. Op basis van het gesprek bekijken we hoe het vervolgtoezicht eruit moet zien. Bij nieuwe scholen is er altijd sprake van vervolgtoezicht.

Niet anders dan andere nieuwe scholen

De eerste gesprekken zullen niet leiden tot oordelen, precies zoals we dat nu ook doen bij nieuwe scholen. Wel bekijken we hoe het vervolgtoezicht eruit kan zien, bijvoorbeeld een vervolggesprek, en als wij ernstige risico’s zien dan kunnen we het toezicht intensiveren en eventueel herstelopdrachten geven aan het verantwoordelijk bestuur.

Focus op doorstroom naar regulier onderwijs

De inspectie gaat ervan uit dat de focus van het onderwijs op een tijdelijke voorziening moet liggen op doorstroom naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs. Dat kan met of zonder tussenstap van een Internationale Schakelklas of nieuwkomersvoorziening zijn. Daarom is in de regeling opgenomen dat het om een tijdelijke voorziening gaat, die binnen twee jaar toegroeit naar ‘regulier nieuwkomersonderwijs’ of afgebouwd wordt zodat het onderwijs weer voldoet aan de wettelijke eisen.

Tijdelijke voorziening opstarten

Een schoolbestuur dat een tijdelijke voorziening wil opstarten moet dit bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap melden via onderwijsvooroekraine@minocw.nl. Het ministerie deelt die melding met ons.

Nadere informatie

Voor scholen die het onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne gaan invullen: bekijk de Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne. Alle informatie over onderwijs aan kinderen en jongeren uit Oekraïne vindt u op Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne.