Toezicht op nieuwe bekostigde scholen

In Nederland kan iedereen een bekostigde school voor primair en voortgezet onderwijs oprichten. De manier waarop is geregeld in de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen. De bedoeling van deze wet is om een toekomstbestendig, kwalitatief goed en divers onderwijsaanbod mogelijk te maken, dat aansluit op de wensen van ouders en leerlingen. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt de te verwachten onderwijskwaliteit van nieuwe scholen en adviseert de minister hierover. De minister besluit uiteindelijk of de school opgericht kan worden.

Wilt u een nieuwe bekostigde school oprichten? Meld dat dan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Zowel besturen die al scholen onder zich hebben als andere initiatiefnemers kunnen nieuwe scholen oprichten. Op de website van DUO vindt u alle praktische informatie. De inspectie speelt een rol bij verschillende stappen in het proces van het oprichten van nieuwe scholen.

Bekijk wat u moet regelen voor het oprichten van een school voor primair onderwijs

Bekijk wat u moet regelen voor het oprichten van een school voor voortgezet onderwijs

De rol van de inspectie bij de verschillende stappen

Advieskader nieuwe scholen

De precieze werkwijze en de uitwerking van het toezicht op nieuwe scholen vindt u in het Advieskader.

Werkwijze bij particuliere scholen

De werkwijze voor het oprichten van particuliere scholen (niet-bekostigde scholen) is anders. Dan brengt de inspectie zo snel mogelijk na de aanvang van het onderwijs een besluit uit aan het college van burgemeester en wethouders over de vraag of de onderwijsvoorziening een school is als bedoeld volgens de Leerplichtwet 1969.