Themaonderzoek De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers 2013/2014

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op onderwijsvoorzieningen voor nieuwkomers in het basis- en voortgezet onderwijs. In dit onderzoek leest u onze bevindingen over de kwaliteit van het basisonderwijs aan nieuwkomers in 2013/2014.

Het betreft:

  • scholen verbonden aan asielzoekerscentra (type 1)
  • grotere, relatief zelfstandige nieuwkomersvoorzieningen en basisscholen met drie of meer klassen voor nieuwkomers (type 2)
  • basisscholen met een of twee klassen voor nieuwkomers (type 3)

De type 3-voorzieningen zijn dit jaar voor het eerst gericht onderzocht.

Conclusies

Type 1- en 2-voorzieningen

De kwaliteit van het onderwijs is, in vergelijking met 2013, toegenomen: het percentage basisarrangementen is gestegen. Gezien de steeds veranderende context waarin deze scholen opereren, is dit een hele prestatie. Het percentage scholen met een aangepast arrangement (10 procent) ligt echter wel boven het niveau van het basisonderwijs.

Type 3-voorzieningen

Een aantal factoren stelt de leraren op type 3-voorzieningen steeds voor nieuwe vragen:

  • diversiteit van de leerlingenpopulatie
  • sterk fluctuerende leerlingenaantallen
  • voortdurende in- en uitstroom van leerlingen

Op deze vragen hebben zij nog niet altijd een antwoord.

De leraren beschikken in voldoende mate over de algemeen pedagogische en didactische vaardigheden en zorgen voor een warme en gestructureerd onderwijssituatie waar kinderen zich welkom weten.Op de helft van de voorzieningen zijn echter specifieke, benodigde onderdelen (passend taalaanbod, gestructureerd aanbod voor sociaal emotionele ontwikkeling, werken vanuit doelen en leerlijnen) nog te weinig ontwikkeld.

Wat zijn nieuwkomers?

Nieuwkomers zijn instromers die het Nederlands onvoldoende machtig zijn om aan het reguliere onderwijs deel te nemen. Sommige nieuwkomers zitten op een gewone basisschool, andere in een aparte onderwijsvoorziening voor nieuwkomers. De hoofdopdracht van nieuwkomersvoorzieningen is het leren van de Nederlandse taal.