Themaonderzoek De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers, type 3, 2013/2014

Nederland kent ongeveer tachtig basisscholen met een of twee klassen voor eerste opvangonderwijs (type 3-voorzieningen). De kwaliteit van deze voorzieningen en de toekomstige inrichting van het toezicht zijn in 2014 onderwerp van een stelselonderzoek.

Dit onderzoek voeren we tussen februari en oktober 2014 uit. In deze periode onderzoeken wij ongeveer een kwart van de type 3-voorzieningen een kwaliteitsonderzoek. Zo krijgen we een landelijk beeld van de kwaliteit van het eerste opvangonderwijs in nieuwkomersklassen.

Achtergrond

Nieuwkomers, leerlingen die korter dan een jaar in Nederland zijn en die de Nederlandse taal niet spreken, komen ook terecht in kleinere eerste opvangklassen die verbonden zijn aan een basisschool (type 3). Of ze stromen direct in het reguliere basisonderwijs in.

Inhoud van het onderzoek

Tijdens het onderzoek beoordelen wij:

  • de resultaten en de ontwikkeling van de leerlingen;
  • het leerstofaanbod;
  • het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren;
  • de zorg en begeleiding;
  • de kwaliteitszorg.

De inspectie stelt binnen het stelselonderzoek voor de nieuwkomersvoorzieningen geen toezichtarrangementen vast. In het geval de kwaliteit van het onderwijs ernstige tekortkomingen vertoont, maakt de inspecteur afspraken voor verbetering van de kwaliteit met het bevoegd gezag.

Resultaten

De resultaten van het stelselonderzoek publiceren we in het Onderwijsverslag en in een apart themarapport. De verwachting is dat dit rapport in 2015 gereed zal zijn.