Toezicht tijdens de coronapandemie (update 15 november)

Er is een update gepubliceerd op 30 november 2021.

Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 13 november 2021 zijn de landelijke maatregelen aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor het toezicht.

Onderzoek op locatie alleen na overleg met bestuur en/of school

Inspectieonderzoeken vinden tot nader bericht alleen op locatie plaats na overleg met het bestuur en/of de school over wat passend is gezien situatie ter plekke. Dit geldt voor alle typen onderwijs. Bij onderzoek op locatie volgt de inspectie uiteraard alle geldende maatregelen tegen het coronavirus op. Waar passend en mogelijk maakt de inspectie in het toezicht gebruik van digitale middelen om gesprekken te voeren.

Meldpunt schoolsluiting

Scholen en instellingen die vanwege besmetting sluiten en ook scholen die na sluiting weer opengaan, worden opgeroepen dit te melden via het meldpunt schoolsluiting.
Let op: het gaat alleen om de sluiting van de volledige school, afdeling of opleiding, en niet om de situatie waarin bijvoorbeeld een klas in quarantaine gaat. Het meldpunt is bedoeld voor het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo.

Leerling krijgt uitleg van leraar in coronatijd
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs