Wie is er binnen de school verantwoordelijk voor het aanvragen van extra bekostiging en het maken van een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

De basisschool bepaalt zelf wie verantwoordelijk is voor het opstellen van een OPP en (binnen de afspraken in het samenwerkingsverband) voor welke leerlingen extra ondersteuning wordt aangevraagd.