Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in het vmbo

In 2019 onderzocht de inspectie opnieuw de kwaliteit van het proces van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) dat hoort bij de profielvakexamens in het vmbo. Dit was nodig omdat we in 2016 constateerden dat op 15 procent van de onderzochte scholen die kwaliteit niet in orde was. Een nieuw element in het onderzoek is de (bestuurlijke) kwaliteitszorg over het cspe.

De kwaliteit van het proces van het cspe in 2019 is vergelijkbaar met de kwaliteit in 2016. Bij 9 op de 10 onderzochte scholen is het cspe-proces op orde en zijn er geen onregelmatigheden geconstateerd. Waar het nog niet goed gaat, ligt de oorzaak vaak in het hulp geven aan kandidaten, afwijken van het voorgeschreven materiaal en de rol en inzet van de tweede examinator. Om de kwaliteit van het cspe-proces te verbeteren, zouden schoolbesturen als onderdeel van hun bestuurlijke kwaliteitszorg meer aandacht moeten besteden aan de naleving en borging van de voorschriften en richtlijnen van het CvTE. Ook moet er permanente aandacht blijven voor verdere scholing en professionalisering van examinatoren en examensecretarissen. Daarnaast zou het Examenbesluit VO aangescherpt kunnen worden om de rol en inzet van de tweede examinator te verduidelijken.