Zorgen om kwetsbare scholen en leerlingen in het primair onderwijs tijdens de coronacrisis

De inspectie heeft in alle sectoren van het onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van corona. Op deze pagina leest u over de gevolgen van de crisis voor leerlingen en kwetsbare scholen. Het onderzoek vond plaats in de periode mei tot en met juli 2021. We voerden gesprekken met besturen, schoolleiders, intern begeleiders en leraren; leerlingen van groep 7 en 8 vulden een digitale vragenlijst in. Onderaan de pagina vindt u ook het technisch rapport met de data, de opzet en de verantwoording van het onderzoek.