COVID-19-monitor: orthopedagogisch-didactische centra (derde meting)

Inspecteurs hebben, tussen 28 september en 9 oktober 2020, 35 samenwerkingsverbanden met één of meer orthopedagogisch-didactische centra benaderd over het onderwijs tijdens COVID-19 op de opdc’s sinds de zomervakantie 2020. In dit document delen we de verzamelde informatie voor de opdc's.