COVID-19-monitor: orthopedagogisch-didactische centra (tweede meting)

Inspecteurs hebben, tussen 22 juni en 3 juli 2020, 35 samenwerkingsverbanden met één of meer orthopedagogisch-didactische centra (opdc’s; in totaal 44) telefonisch benaderd
over het onderwijs tijdens COVID-19 op de opdc’s sinds de vorige belronde eind april 2020. In dit document delen we de verzamelde informatie voor de opdc's.