COVID-19-monitor: hoger onderwijs (tweede meting)

Inspecteurs hebben, tussen 22 juni en 3 juli 2020, een beredeneerde steekproef van 16 hbo- en 7 wo-instellingen telefonisch benaderd over het onderwijs in de periode vanaf de meivakantie. In dit document delen we de verzamelde informatie voor het hoger onderwijs.