COVID-19-monitor: orthopedagogisch-didactische centra

Inspecteurs hebben, tussen 15 en 23 april 2020, bestuurders van 34 samenwerkingsverbanden met één of meer orthopedagogisch-didactische centra (in totaal 44) telefonisch geïnterviewd over het onderwijs in de orthopedagogisch-didactische centra in de periode tot dan. In dit document delen we de verzamelde informatie voor de orthopedagogisch-didactische centra.