COVID-19-monitor: hoger onderwijs

Inspecteurs hebben, tussen 20 april en 1 mei 2020, een beredeneerde steekproef van 16 hbo- en 7 wo-instellingen telefonisch benaderd over de periode tot dan. Dit betrof ongeveer de helft van de bekostigde universiteiten en hogescholen, en een niet bekostigde hogeschool. We spraken hierbij telkens iemand die nauw betrokken was bij de coördinatie van COVID-19-maatregelen. Veelal waren dat leden van het college van bestuur of hoofden van stafbureaus voor het onderwijs. In dit document delen we de verzamelde informatie voor het hoger onderwijs.