Examencommissies mbo tijdens de coronacrisis, tweede onderzoek

Hoe kijken examencommissies in het mbo terug op hun functioneren het tweede jaar van de coronacrisis in Nederland, van oktober 2020 tot augustus 2021? De Inspectie van het Onderwijs heeft dat geïnventariseerd in het tweede onderzoek Examencommissies mbo tijdens de coronacrisis.

Het eerste onderzoek ging over de periode maart tot oktober 2020. De centrale vraag was in het tweede onderzoek opnieuw wat de examencommissies deden om de kwaliteit van examinering en diplomering te borgen, nu tijdens de coronaperiode van 1 oktober 2020 tot 1 augustus 2021 en ook in vergelijking met het de voorgaande periode. 

Het beeld is in grote lijnen hetzelfde als uit de eerste coronaperiode: er is zeer bewust omgegaan met examinering en de instellingen bleven daarbij focus houden op het behoud van diplomawaarde. Het grootste verschil is dat examencommissies konden voortbouwen op de eerdere ervaringen. Verder vertellen examencommissies dat ze de tijdens de crisis opgebouwde samenwerking en de verbinding met de opleidingsteams graag behouden.

Inspecteurs interviewden daartoe in de maanden oktober en november 2021 in totaal 20 examencommissies van een variëteit aan bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen, verspreid over het land.