Peil.Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019

Dit peilingsonderzoek laat zien dat lang niet alle leerlingen het primair onderwijs verlaten met een fundamenteel schrijfvaardigheidsniveau. Aan het eind van het basisonderwijs behaalt 73% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F voor schrijfvaardigheid. In het speciaal basisonderwijs is dit 33%. De prestaties van leerlingen zijn stabiel sinds 2009, maar blijven achter bij de ambities die geformuleerd zijn bij de introductie van de referentieniveaus. De peiling geeft niet alleen zicht op de leerlingprestaties op het gebied van het schrijven van teksten, maar ook op het schrijfonderwijs op scholen voor (speciaal) basisonderwijs en de attitude van leerkrachten en leerlingen. Leerkrachten geven in het onderzoek aan dat ze de communicatieve en expressieve functie van schrijven het belangrijkst vinden. In hun onderwijs zetten ze bij de instructie, lesdoelen en feedback echter vooral in op correctheidsaspecten (spelling, grammatica en interpunctie).