Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen

In dit themarapport beschrijven we de resultaten van het themaonderzoek Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen. In dit onderzoek is gezocht naar kenmerken die bijdragen aan effectief reken- en wiskundeonderwijs voor hoogpresterende leerlingen. Het onderzoek is uitgevoerd op basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en havo/vwo-afdelingen.

Aanleiding voor dit thematisch onderzoek is de daling van het aandeel hoog en excellent presterende leerlingen voor rekenen en wiskunde. Het onderzoek laat zien dat het huidige reken- en wiskundeonderwijs de (potentieel) hoogpresterende leerlingen onvoldoende uitdaagt om tot een hoger niveau te komen.

Het rapport bevat verschillende aanbevelingen die kunnen bijdragen aan effectief reken- en wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende leerlingen.

Technisch rapport bij het eindrapport Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen