Nederland - IVIO Wereldschool

De inspectie heeft op 28 mei 2019 op IVIO Wereldschool een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs op IVIO Wereldschool voldoende is.