De kwaliteit van de afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen 2016

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht in 2016 opnieuw de kwaliteit van de afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) in het vmbo-b. De inspectie onderzocht 87 afdelingen, verdeeld over de drie vakken Landbouw breed, Handel en verkoop en Zorg en welzijn breed. In 2008 en 2013 heeft de inspectie soortgelijke onderzoeken laten uitvoeren. Nieuw in 2016 was dat de inspectie het onderzoek in eigen beheer uitvoerde en scholen door de inspectie werden beoordeeld. Ook nieuw was dat – naast de examens in het regulier voortgezet onderwijs – ook zes examens van kandidaten uit het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn beoordeeld.